VisionTech
We take your vision one step ahead.

VisionTech

VisionTech הינה מרכז פעילות של חברת לוגטל המתמחה במתן שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) וייעוץ בתחום פיתוח מוצרים ומערכות המשלבים חומרה ותוכנה, תוך מתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים למגוון רחב של סקטורים בתחומי הטכנולוגיה השונים עבור לקוחות אזרחיים וצבאיים.